top of page
instagram_untitled.jpg
marca personal.png
daniel.png
portada llibre.jpg

Benvinguts a la Biblioteca  Temàtic de la Llengua de Signes per Daniel Buñuelo

Com a docent Especialista en Llengua de Signes Catalana (LSC) des l'any 2006 fins l'actualitat.

i Especialista en Llengua de Signes Espanyola (LSE) des el mes de juliol de 2020.

Expèriencia de dos modalitats de les activitats formatives: presencial i online.

Des l' any 1997 fins l'actualitat participa el movimient associatiu de la comunitat sorda catalana.

Des l'any 2017 va ser president de l'Associació d'Usuaris i Estudiants de Llengua de Signes (AUELS).

Tècnic Superior en Mediació Comunicativa des l'any 2022.

Estudiant Grau en Pedagogía de la UNED.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram

@2022, creat per Daniel Buñuelo Guerrero

bottom of page