instagram_untitled.jpg
marca personal.png

Benvinguts a la Biblioteca  Temàtic de la Llengua de Signes per Daniel Buñuelo

daniel.png
portada llibre.jpg

Com a formador Especialista en Llengua de Signes Catalana (LSC) des l'any 2006 fins l'actualitat.

i Especialista en Llengua de Signes Espanyola (LSE) des el mes de juliol de 2020.

Expèriencia de dos modalitats de les activitats formatives: presencial i online.

Des l' any 1997 fins l'actualitat participa el movimient associatiu de la comunitat sorda catalana.

Des l'any 2017 va ser president de l'Associació d'Usuaris i Estudiants de Llengua de Signes (AUELS),

i membre de la junta directiva d'AMECOCAT. 

Voluntariat de mediador comunicatiu de les entitats socials de sordceguesa. 

Estudiant de CFGS Mediació Comunicativa 

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram

@2019, creat per Daniel Buñuelo Guerrero